Prisar

Ølen Begravelsesbyrå
Det er mange forhold ved ei gravferd som påverkar den totale kostnaden. Difor vil endelig pris såleis verta gjort etter avtale. Vi avtaler tid for konferanse der alle forhold avklarest. Kunden kan trekkje ut tenester som ein ynskjer å utføre sjølv. Betalingsfrist er 14 dager frå fakturadato.

Prisoversyn Ølen begravelsesbyrå

PrislisteOlen2020

top