Prisar

Ølen Begravelsesbyrå
Endelig pris verta gjort etter avtale. Vi avtaler tid for konferanse/samtale der alle forhold avklarest. Kunden kan trekkje ut tenester som ein ynskjer å utføre sjølv. Betalingsfrist er 14 dager frå fakturadato.

Kostnadene ved en begravelse / bisettelse vil avhengig av flere forhold som f.eks

  • hvor stor dødsannonsen er
  • hvor mange aviser den skal inn i
  • antall sanghefter som trykkes
  • hvor mye blomster man ønsker
  • om familien ønsker å utføre noe selv
  • hvor lang båretransporten er

Vi gir alltid en ca. pris under konferansesamtalen, og på sluttfakturaen er alle utgifter spesifisert.
Vi tar ikke noe ekstra for å stille opp på kveldstid eller i helger.
Alle tjenester utføres til en rimelig og fornuftig pris. 

Prisoversyn Ølen begravelsesbyrå

top