Ølen Begravelsesbyrå

Vi ynskjer å rettleia våre klientar mot eit så godt resultat som mulig og vi legg vekt på personleg oppfølging ved kvart enkelt oppdrag.

Vi som begravelsesbyrå i Ølen, Vindafjord, Etne og Suldal tar på oss alle slag oppdrag og vi finn gode løysingar tilpassa den enkelte sitt ynskje.

Ølen begravelsesbyrå er medlem i organisasjonen Virke gravferd som er vår samarbeids-partnar og støttespelar i ulike samanhengar. Vi forpliktet oss til å utføre vårt arbeid med hensynsfullhet og respekt for de pårørende.

Vi er pålagt taushetsplikt med hensyn til personlige forhold. Vi etterstreber å utøve alle deler av yrkesutførelsen med verdighet både med tanke på den avdøde og de pårørende.

G-og-MNY
Gunda Berge og Monica Berge Fjæra

 

top