Det mest alvorlege og triste som skjer oss i livet er når vi mister ein som står oss nær.

Vi ynskjer å være til hjelp for dei næraste i tida etter at ein nær slektning eller ven har gått bort.

I Ølen begravelsesbyrå AS, Suldal og Sauda gravferdsbyrå har vi som mål at dei pårørande opplever at deira behov vert ivaretatt i samsvar med avtale og på ein medmenneskelig og respektfull måte.

Ølen kirke
Ølen Kyrkje


Suldal Kyrkje

top